apartmanyonetimi.com

 Satılık Domain (Alan Adı)

İlk Gelen Alır .

 

www.apartmanyonetimi.com

 

Domain isminin her hakkı KatMulkiyeti.Com'a aittir.

Satış Sonrasında Tüm Tescil Hakları Alan Kişi yada Kuruma Verilecektir.

.

 

İRTİBAT ADRESİ:

 

binayon@yahoo.com.tr

 .

Gsm: (+90) 0532 767 62 60

.

Domain Fiyatı:

 .

1.500,00 TL (BinBeşYüzTürkLirası)   (KDV HARİÇ)

.

Domain İçin Belirlenmiş Fiyat Üzerinde İndirim Yapmıyoruz.

Bu Tür Jenerik Domainler Uluslararası İhalelerden Alınmaktadır.

İnternet Aramalarında Jenerik Olduğundan Dolayı Üst Sıralarda Yer Alır

 

Domain (Alan Adı ) Satışları:

Domain Markum.Net'te barınmaktadır. Transfer için günlerce beklemeye gerek yok. Ödeme yapıldığı anda Markum.Net'te hemen açabileceğiniz bir hesaba anında transfer yapılmaktadır.

Transfer garantisine ilişkin güven sorununuz bulunuyorsa bir araya gelinip ,internet bankacılığı kullanılarak devir yapılabilir.

Markum.Net haricindeki firmalardaki hesaplarınıza da transfer yapılabilir. Ancak u transfer işlemi 1-10 gün arasında sonuçlanmaktadır. 

Domain Devir İşlemleri:

"Kullanıcı Değiştir" butonunu kullanarak alan adınızı başka bir kullanıcıya devredebilirsiniz.

 Domain (Alan Adı ) Kiralaması:

Bu domain ismine ilişkin yıllık kiralama yapmıyoruz.

 

Hosting Hizmeti:

Hosting Hizmeti talep edilirse KOÇNET sunucularından 200 MB kota disk ve maksimum 30  mail hesabı dahil yıllık domain başına  150 TL + KDV ile sunucu barındırılabilir.

 

Tasarım Hizmeti :

Anlaşmalı tasarımcılarımızla özgün yada  kolay kullanımlı paket tasarımlar veya wordpress tarzı siteler domaininize kurulabilir.

 

 

 

 

KatMulkiyeti.Com'un Forum İçeriğini Kolayca İncelemek İçin Tıklayınız.

 

                     

Portalımız ve Portalımız Dahilindeki Forumumuz ile Sitemizde Paylaşıma Açık Tüm Çalışmalar  Üyelik Gerekmektedir.

Bu Sebeple Portalımıza Ulaştığınızda Görülemeyen Tüm İçeriklere Ulaşmak İçin Bir defaya Mahsus Üye Olunuz.

 

KatMulkiyeti.Com Portalına Ulaşmak İçin Yukarıdaki Logoya Tıklayınız.

 

KatMulkiyeti.Com'un Forum İçeriğini Kolayca İncelemek İçin Tıklayınız.

 

  YENİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU TAM METNİ AŞAĞIDADIR.

 

 

5711 SAYILI KANUN İLE   634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ TAM YASA METNİ

( 23/06/2009 TARİHİNDEKİ 5912 NOLU DEĞİŞİKLİKLERİN EKLENMİŞ HALİ İLE )  

  

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

Kanun Numarası: 5711 -                                        5912

Kabul Tarihi: 14/11/2007 –                                  23/06/2009

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/2007 –07/07/2009

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26714  -          27281

 

(Eski) KAT MÜLKİYETİ KANUNU

 Kanun Numarası: 634

Kabul Tarihi: 23/06/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038

-----------------------------------------------------------------------

REVİZE --------23/Haziran/2009 ----------------------

 

Dikkat!!! 634 Sayılı Kanunda  5711 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrasında 23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile değişikler yapılmıştır.  Bu değişiklikleri şu şekilde izleyebilirsiniz.  Aşağıdaki Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Tam Metnini Okurken Siyah Metin Olarak Gözüken Alanlar 634 Sayılı Kanun’un Tam Metnini, Kırmızı Olarak Gözüken Alanlar 5711 Sayılı Kanun İçeriğinde Bulunan ve 634 Sayılı Kanun’da Değiştirilen Alanları Gösterirken 23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile yapılan değişiklikler Yeşil Metin ile yazılmıştır.

Eğer 5711 Sayılı Kanunun Resmi Gazete’de Yayınlanan Haline Ulaşmak İsterseniz Çalışmanın Sonunda Bulunan ve Mavi  Yazı İle Yazılmış Metni Okuyabilirsiniz.

 Eğer 634  Sayılı Kanunun 23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de Yayınlanan Haline Ulaşmak İsterseniz Çalışmanın Sonunda Bulunan ve Yeşil   Yazı İle Yazılmış Metni Okuyabilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

 

A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:

I - Genel kural:

II - Tarifler:

III - Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği:

IV - Ortak yerler:

 

B) Bağlantılar :

I - Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı:

II- Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:

 

C) Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf’a) hakkı:

I - Ortaklığın giderilmesi:

II- Öncelikle satınalma hakkı:

 

D) Genel hükümlerin uygulanma alanı:

 

İKİNCİ BÖLÜM: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması

 

A) Genel kural:

B) Kat mülkiyeti kütüğü:

C) Kat mülkiyetinin kurulması:

I - İstem ve belgeler:

II - Sözleşme ve tescil:

 

D) Kat irtifakının kurulması:

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

 

 

A) Kat maliklerinin hakları:

I - Bağımsız bölüm üzerinde:

II - Ortak yerler üzerinde :

 

B) Kat irtifakı sahibinin hakları:

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

 

A) Kat Maliklerinin borçları:

I - Genel kural:

II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

III- Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

IV - Sigorta anlaşması:

V - Ortak giderlerin teminatı:

VI - Müsaade mecburiyeti:

VII - Yasak işler:

VIII - Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:

 

B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları:  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Anagayrimenkulün Yönetimi

 

 

A) Genel kurul:

B) Yönetim planı:

C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:

I - Toplantı zamanı:

II - Yeter sayı:

III - Oya katılma:

IV - Kararlar:

V - Hakimin müdahalesi:

 

D) Yönetici:

I - Atanması:

II - Yöneticinin görevleri:

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:

2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:

3. İşletme projesinin yapılması:

III- Sorumluluğu:  

IV - Hakları:

 

E) Yönetimin denetlenmesi:

F) Yenilik ve ilaveler:

I - Faydalı olanlar:

II - Çok masraflı ve lüks olanlar:

III- Bağımsız bölüm ilavesi:

 

G) Temliki tasarruflar ve önemli işler:

 

ALTINCI BÖLÜM: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

 

A) Kat mülkiyetinin sona ermesi:

I - Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile:  

II - Anayapının harap olması:

III- Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi:

 

B) Kat irtifakının sona ermesi:

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

 

 

A) Yasaklar:

 B) Yeni duruma uyma :  

I - Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda:  

II- Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda :

III- Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi:

 

C) Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu:

D) Harç ve vergiler:

E) Belediyesi olmayan yerlerdeki durum:

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM (*): Devre Mülk Hakkı

 

DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler

 

Kapsam

Ortak yerler

Vaziyet plân ve projeleri

Yönetim

Yönetim plânı ve değiştirilmesi

Yönetici ve denetçi atama

Ortak giderlere katılma

Geçici yönetim

Site Yönetimi

 

SUNUM;

 

Ekonominin ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır. Bu noktada artık tesislerin hizmet ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmesi "Profesyonel Site Yönetimi" ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

 

Bir sitenin fonksiyonu, ihtiyaçları, coğrafi lokasyonuna bağlı olarak risk analizi ve mimari özellikleri ihtiyaçların belirlenmesinde en önemli etkendir.

 

Bu nedenle, yönetim faaliyetlerinin profesyonel olmayan kişilerce üstlenilmesi gerek görev gerek yetki ve sorumluluklar açısından gerekse idarenin profesyonel ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi açısından ciddi sorunlar yaratır.

 

Bu bağlamda; BİMEL Site Yönetim Şirketi profesyonel yönetim ihtiyacını teknik, idari, mali hukuki sosyal alt yapısıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirir ve başarının sırrının site sakinlerinin memnuniyetinde gizli olduğuna inanır.

Sunum Dosyamızı İndirmek için tıklayınız

YÖNETİM SİSTEMİMİZ;

 

Firma sıfatı ile Yönetim sistemi; Bu yöntemde, Söz konusu hizmetlerin tümü firmamız veya temin edilmiş firma ve elemanlar eliyle yürütülür. Firma sıfatı ile yönetimde SSK işyeri numarası ve tüm mali sorumluluk firmamız adınadır.

Vekil sıfatı ile Yönetim Sistemi; Bu yöntemde firmamız, söz konusu hizmetleri site adına yapmakta,site ile ilgili hiçbir işlemde asli muhatap olarak ön plana çıkmamakta site adına yönetimi üstlenmektedir.Vekil sıfatı ile yönetimde,SSK işyeri numarası ve tüm mali sorumluluk site adınadır.

Kısmen vekil Kısmen firma sıfatı ile Yönetim Sistemi; Bu yöntemde firmamız, söz konusu hizmetlerin bir kısmını vekil sıfatıyla, bir kısmını taahhüt esasında sürdürür, dolayısıyla site çalışanının bir kısmında işveren firmamız, bir kısmında site olmaktadır. Hatta site bizimle birlikte başka bir firmaya vekâlet ve taahhüt yolu ile iş yaptırabilir.

Geçici Yönetim Sistemi; Bu yönetim GSV sözleşmesi, KMK Madde 73 ve Toplu yapı/site yönetim planında belirtilmek suretiyle kurulur. Bu yöntemde firmamız, siteye yerleşimin başlamasından veya yapı kullanma izin belgesinin ilgili idarece onayı tarihinden itibaren 1(bir) veya 2 (iki) yıl süresince görev yapar. Nihayetinde site yönetiminde görev alacak maliklerin site yöneticiliğine oryantasyonunu sağlar. Bu görevini yaparken yasa uyarınca geçici işletme projesinin görev, yetki ve sorumluluğunu üstlenir.

SİTE YÖNETİMİ;

 

Bimel Site Yönetimi’nin  bu konudaki hizmet adımları aşağıdaki gibidir.

Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması

Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması

Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması

Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi

Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi

Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi

Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.

Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması

HUKUKİ YÖNETİM;

 

      Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması

İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması

Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması

Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında

Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi

İcra takibi yapılması

Dava açılması

Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

Yukarı

BÜTÇE YÖNETİMİ;

 

       Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

 

Bütçe Yönetim Hizmetleri :

Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması

İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı

Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması

Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi

Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi

Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması

Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması

Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması

Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

Yukarı

GÜVENLİK YÖNETİMİ;

 

       Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar” ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/ Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir.

 

Güvenlik Hizmeti :

Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)

Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)

Standart devriye (gözetim kontrol)

Nokta güvenliği

Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)

Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama

Yukarı

TEKNİK YÖNETİM;

 

Elektrik,mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü

 

Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü

Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları

Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları

Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı

Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı

Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı

Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı

Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu

Diğer işlerin bakım yapım ve kontrolü :

Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)

Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)

Standart devriye (gözetim kontrol)

Nokta güvenliği

Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)

Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama

Yukarı

TEMİZLİK YÖNETİMİ;

 

Genel temizlik haşere ilaçlama,su deposu temizliği çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.

 

Temizlik Hizmetleri

 

Blokların günlük temizliği

Ortak alanların günlük temizliği

Otoparkların temizliği

Çöplerin toplanması

Sert zeminlerin cilalanması

Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama

İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik

Dış cephe cam temizliği

Haşere ilaçlama

Su deposu temizliği

Baca temizliği

Yukarı

HAVUZ BAKIM YÖNETİMİ;

 

Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, aynı hassasiyetle bakımının yapılması gerekir.

Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır.

 

Havuz Bakım Hizmetleri

 

Filtrasyon sistemi kontrolü

Filtrasyon pompasının temizlenmesi

Havuz dip temizliği

Havuz yüzey temizliği

Savak kanallarının temizliği

Tesisatın kontrolü

Havuz suyu kimyasallarının değerinin ölçülmesi

Havuz suyu kimyasallarının havuza atılması

Yukarı

BAHÇE BAKIM YÖNETİMİ;

 

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar.
Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

 

Bahçe Bakım Hizmetleri

 

Ekim

Biçim

Budama

Sulama

İlaçlama

Gübreleme

Tanzim ve düzenleme

Yukarı

KİRALAMA YÖNETİMİ;

 

Kat malikleri tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır .

 

Kiralama Hizmetleri

 

Kira kontratının yapılması

Kira ve depozitonun tahsilatı (Bankaya yatırılması)

Su,elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi

Site ortak gider ödemelerinin takibi

Kiracının ulaşabileceği acil destek hattı

Gayrimenkulünüzün tapu işlemlerinin yapılması

Emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibi

Kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanması

Yukarı

KONUT YÖNETİMİ;

 

Bağımsız bölüm sahiplerine faydalanmak istedikleri takdirde aşağıdaki hizmetler kendi hesaplarına şarj edilmesi karşılığında sunulmaktadır .

 

Konut Hizmetleri

 

Temizlik hizmeti

Sıhhi tesisat hizmeti

Elektrik tesisatı hizmeti

Boya ve badana hizmeti

İlaçlama hizmeti

Yukarı

SİGORTA YÖNETİMİ;

 

Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

 

Konut Hizmetleri

 

Yangın

Dahili su

Terör

Yangın mesuliyet

3.Şahıs sorumluluk ve emniyeti suiistimal sigortası yapılır

Bu sigorta kapsamında sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.

 

Yukarı

SOSYAL TESİS YÖNETİMİ;

 

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ön koşul harekettir. Site sosyal tesisleri bu gereksinimi karşılamak günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur.

 

Fitness merkezinde form korunur, jogging ve bisiklet parkurunda hareketin önemi kavranır.

Tenis kortu, basketbol, voleybol sahalarında spor yapmanın keyfine varılır.

Kapalı havuz, sauna, Türk hamamında vücut yorgunluktan arındırılır. Özetle, sosyal tesisler ve etkinliklerle yaşam enerjisi tazelenir.

Spor Tesis Yönetim Hizmetleri

 

Sosyal tesis kuralları ( hatırlatmalar)

Fitness kuralları

Jogging kuralları

Spor tesisi kuralları

Havuz kuralları

Sauna kuralları

Yeşil alan kullanım

Site kafeterya çalışma ve kullanım kuralları

 

Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın/sözü geçen kişilerin, amatörlerin yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görünmektedir. Ama bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında profesyonel yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel yöneticilik inasnların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir şekilde yaşamaları için yapılmaktadır. Kat malikleri arasında problemler çıkabilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bunlar olağan şeylerdir. Ama üçüncü şahış bir kişi olduğu olduğu zaman herşey daha otoriter, daha düzenli ve daha iyi bir şekilde gelişecektir.

Apartman yöneticiliği yapan bir kişinin barındırması gerken unsurlar sıra ile şu şekilde sıralanabilir.

Herkese eşit şekilde davranmak ve şeffaf olmak,

Her zaman en kaliteli hizmet en ucuza temin etmek,

Lüks harcamalardan kaçınmak,

Apartman için yapılacak işlerin önceliğini belirlemek (Kat maliklerinin can ve mal güvenliğini sağlayacak unsurlar vb.)

Apartman içi otorite ve düzeni sağlamak,

Kat maliklerinin dilekleri doğrultusunda kararlar almak,

Yaptığı yatırımların kalıcı olmasını sağlamak...

Bunlar bir yöneticinin sahip olması geren vasıflardan sadece bazılarıdır.

Yönetim devir aşamasına geldiğinde eski yönetcisiden apartman hakkında tüm bilgiler talep edilmelidir.

Örnek; Kat maliklerinin geçmiş dönem borçlarının devir işlemi için belgeler, hangi unsurlardan dolayı apartman yöneticiliğini bıraktığı, apartmanın tarihi ( herhangi bir yerde yapı ile ilgili sorun var mı? ), kat malikleri hakkında genel bilgiler, eski yönetici zamanında yapılması istenilen ama hayata geçirilmeyen projeler, ileriye dönük yapıtırımlar hakkında bilgi alışverişi..

Yönetimin devrinden sonra yapılacak ilk işlem apartman karar defteri ve işletme defteri, kaşe vb. gibi resmi belgelerin eksiksiz olarak alınması. Apartmanın profesyonel yönetime devri sırasında tarafların imzaladığı sözleşmesinin ve işletme projesinin karar defterine/işletme defterine geçirilerek noter onayına sunulması. Bu sayede kişi resmi olarak yönetici vasfı kazanılacaktır.

Profesyonel yöneticilikte tüm finansal işlemler (gelir giderler) banka hesabı üzerinden işletilmektedir. Bu sebepten dolayı bir bankada apartman adına hesap açılır. İşletme projesinde yer alan hususlar doğrultusunda kişilerin borçlarını / aylık ödemelerini bu hesaba yapmaları için apartman içinde duyuru panosuna asarak bilgilendirme yapılır.

Duyuru panosuna asılacak olan bildirgelerin onu kırıcı olmaması için yönetici her bir daire için ayrı döküman hazırlar ise kat maliklerinin rencide olmasını engelleyerek daha başarılı bir iş yapmış olacaktır.

 

Apartman Yönetimi

İnsanların barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmıştır ve bu nedenle yeni yaşam alanlarının kurulmasının gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı çok katlı yapılar inşa edilmiştir.

İnsanlar da bu toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır ve bu yüzden toplu katlar (apartmanlar)da bir Apartman Yönetim kurulu oluşturulmaya başlanmıştır. Apartmanda apartman yöneticisi yok ise kat maliklerinden bir veya birkaçı yönetim oluşturabilir. Apartman yaşamında, kat malikleri olarak istesek de istemesek de belli dönemlerde apartman yöneticiliği yapmak durumunda kalabiliriz. Bu yönetim ile apartmana bir yönetici seçilir.

Bunun için öncelikle, bir adet Karar Defteri veya bir adet İşletme Defteri alınmalıdır.

Noterlikçe Apartman Yöneticiliği adına Tescil ettirilmelidir. Ve Yönetimin oluşturulması için bir toplantı bildirilmelidir. Hatta bir nüshası da apartmanın ilan panosuna asılmalıdır.

Yönetim Nedir?

Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartman ların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir.Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır.

Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunları iyi derecede bilmemiz gerekmektedir.

Anayasa

Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu)

Yönetmelik ve kararnameler

Yargıtay içtihatları

Özel sözleşmele

Örf ve adetler

Kanunlar ve yönetmeliklerin anayasaya aykırı olamadığı gibi taraflar arasında yapılan özel anlaşmalar da kanunlar, yönetmelikler ve anayasaya aykırı olmamazlar.

Yönetimin Değişmesi

Bir binanın yönetimi değişmiş olsa bile yapılan hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği için yeni yöneticinin apartman hakkında bir takıp bilgiler edinmesi ve belgelere sahip olması gerekmektedir.

Apartmanın yönetim planı

Kat malikleri hakkında genel bilgiler vs. (Telefon ve adres bilgileri, mal sahipleri ve kiracılar kimlerdir.)

Apartman personeli hakkında bilgiler

Apartman techizatları hakkında genel bilgi (jenaretör, asansör, diğer demirbaşlar)

Apartmanın yapılasl durumu hakkında bilgi

Apartmanın geçmiş döneme ait hukuksal durumlarının incelenmesi

 

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Bir apartman yönetmek büyük sorumluluk gerektirir. Ne kadar basit bir işlem gibi görünese de sorumluluğun büyüğü küçüğü olmaz. Kişinin görevi eğer bir otorite, bir düzen sağlamaksa bunu en iyi şekilde yerine getirmek için çabalamalı ki görevini tam anlamıyla yapmış olsun.

Yöneticinin görevleri arasında huzuru ve düzen ortamını sağlama, ihtiyaçlar doğrultusunda kararlar alarak talimatlar ile bu kararları hayata geçirmek. Yöneticinin kararları hayata geçirilmesinde karşılacağı sorunlar arasında kat maliklerinin kararlara itirazları da vardır.

İtirazlara rağmen yönetici kendi fikrini uygulamaya sürmesi durumunda olumsuz tepkiler ile karşılacaktır. Eğer yönetici kat maliklerine alınan kararın artıları ve eksilerini açık/anlaşılır bir şekilde anlatıp onlarında onayını aldığı taktirde; farklı bir kararı yürürlüğe koyduğunda kat maliklerinin güvenini kazanmış olur ve kat malikleri yapılacak olan işin kendilerinin yararına olacağını bilir ve problemler azalır.

Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabul etmeli, kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapmalıdır. Apartman yöneticisi, ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına neden olacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Fakat bütün bu çabaların sonunda yöneticinin mutlaka ve mutlaka apartmanı suiistimal etmekle suçlanabilme ihtimali de vardır.

Apartman yöneticisiyseniz, yapmanız gerekenler şunlardır:

Bir apartman yöneticisi, apartmanın temiz olmasını, otomatik, doğalgaz faturalarının zamanında yatırılması sağlamalıdır.

Aidatlar düzenli olarak toplanmalıdır. Kat malikleri kurulunca, verilen kararların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, bunun korunması için ve apartmanın bakım ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması ve ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gerekir.

Apartman yöneticisi, Ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili diğer bütün ödemelerin kabul etmelidir.

Yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması gerekmektedir.

 

Apartman Yöneticisinin Denetlenmesi

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak izler/denetler. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Apartman gelir/gider hesaplarının denetimi için belirlir bir tarih aralığı konulmamışsa kat malikleri kurulu bu denetimi her 3 ayda bir yapması doğru olacaktır.

Haklı bir sebebin çıkması durumunda, hesapların incelenmesi her zaman olabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarında sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir deneticiye veya 3 kişilik bir denetim kuruluna verebilir.

Böylelikle denetici veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa her takvim yılının ilk ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetim sonucunu bildirir ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki olumlu yada olumsuz düşüncelerini de bildirir.

Apartman yöneticisi denetim için hazırlayacağı gelir/gider dosyasının içeriğini tarih sırasına göre düzenlerse, işletme defterine yazılacak olan gider/gelirlerin incelenmesi daha kolay ve anlaşılır olacaktır.

Denetçiler raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, birden itibaren sıra ile sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter tasdikli onaylı bir işletme defterine geçirip tarih atarak defteri imzalarlar.

 

rofesyonel Sistem Nasıl Çalışıyor?

Üç kişilik bir yönetim oluşturulur. Yönetimi oluşturan iki kişi apartmandan seçilir. Elden tahsilat kesinlikle yapılmamaktadır.

Bütün tahsilat banka hesabında yeterli nakit olduğu sürece, gününde ödenir. Şirket bina adına borç alıp veremez, çek tanzim edemez. Yönetim kurulu adına genel hesap çizelgesi hazırlanır ve denetime tebliğ edilir.

Aynı zamanda bu çizelge apartman ilan panosuna asılıyor. Ödemeleri zamanında yapamayanlar hakkında yasal işlemler yapılır.

Yönetici profesyonel olarak iş yaptığı için herkese eşit davranmak zorundadır. Hiçkimsenin hakkını yemeden elinden geldiği kadar adaletli bir şekilde işini yürütmesi gerekmektedir.

 

İZYONUMUZ

 

Beklentilerin üzerinde, birden çok ve yaratıcı hizmet sağlamaktır.

 

MİSYONUMUZ

 

Tepe Yönetim ve Danışmanlık olarak;

 

Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan,sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve en üst düzeydeki hizmeti hedefleyen,

yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan,güvenilir, emlak değer zincirinin, her alanında verimli ve kararlı hizmet vermeyi hedefleyen bir yönetim danışmanlık şirketidir. Değerlerimiz ise samimiyetle çözer, geliştirir ve uygularız.

 

STRATEJİMİZ

 

Güvenilir Olmak, Hızlı Olmak ve Yaratıcı Olmak.

 

Apartman ve Site yönetimi konusunda ülkemizde toplu yapı çalışmalarının hız kazandığı bugünlerde kentsel dönüşüm planları insanların daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı ve kendisini daha özel hissedebileceği yaşam alanları yaratma amacıyla projelendiriliyor.

 

Sitelerin ihtiyaçları, giderleri ve sunulan hizmet boyutuyla küçük bir şehir, mali boyutlarıyla ise orta ölçekli ticari işletmelerin vergi sonrası gelirlerini aşabilecek boyutlara ulaşabiliyor.

Her biri neredeyse küçük bir kent haline gelen konut sitelerinin en temel sorunlarından biri de verimli yönetim eksikliği… Kat Mülkiyet Kanunun ilgili maddeleri gereğince seçilen Yönetici/ Yönetim Kurulu, doğal olarak asıl profesyonel işleri ile meşgul olduğundan, bu yöneticiler, sitenin idari ve saha hizmetleri yönetimini sektörde bu konuda tecrübe ve eğitimli profesyoneller bulunmadığından, site yönetimi bilgi ve tecrübesi  olmayan kişiler aracılığı ile yürütme yolunu seçmek durumunda kalıyor.

 

TEPE YÖNETİM olarak konut sitelerindeki bu profesyonel yönetim eksikliğinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve Türkiye’de ki   "apartman ve site" yönetimine profesyonel bir yaklaşım kazandırmak amacıyla profesyonel kadrosu ile yola çıktı.

 

EK-HİZMETLER

7/24 Elektrik, Sıhhi Tesisat,

Çilingir... Desteği. Haftanın her günü ve her saati...

DİKKAT!

Apartman ve Sitelerin Risk

Değerlendirmesi yapması kanuni bir zorunluluktur.

Kolay Yönet A.Ş.

Şişli/Mecidiyeköy

İstanbul/Türkiye

(212) 347 10 01

bilgi@kolayyonet.net

HUKUK HİZMETİ

 

Yöneticisi olduğumuz apartman ve sitelerde bağımsız bölümlerin borçlarının tahsilatı, aidat borçlarını zamanında ödeyen kat maliklerine ikinci ödeme zorunluluğu getirilmeden sözleşmeli avukatlarımız tarafından yürütülecektir.

 

 

Ay sonlarında saha elemanlarımız panoya asılacak borç bilgilendirme raporlarını (pano ölçülerine uygun olarak) Yönetim'e teslim eder. Ayrıca dosyalanmak üzere cari hesap eksterleri, Kasa ve Banka hareket dökümlerini planlanmış dönemlerde Yönetim'e panoya asılacak bilgilendirme raporlarını ve dosyalanacak dökümleri sunar

 

Denetime Hazırlık

 

Saha elemanlarımız Denetim gününe uygun olarak bilanço, kasa / banka hareket raporları ve borç / alacak dökümleri Yönetim'e teslim eder. Eğer varsa Deneticilerin özel istedikleri içerikde dökümlerde diğerleri ile teslim edilir.

 

Genel Kurula Hazırlık

 

Bir sonraki yılın "İşletme Projesi" ne temel teşkil edecek raporlar üzerinde Kolayyonet uzmanları ve Yönetim birlikte çalışarak öneriler hazırlar.

 

Mali ve Hukuki Danışmanlık

 

Kolayyönet A.Ş.'nin anlaşmalı mali müşavir ve avukatları tarafından, elektronik ortamda danışmanlık hizmeti verilecektir.

 

Karar ve İmza Sizden, Uygulama Bizden – Sorunsuz Kolay Yönetim

 

Sakinler Arası İlişki Yönetimi

 

Apartman ve Sitelerde, Bina İçi ve Çevresi Günlük Sorunların Tesbiti ve Çözümü: Havuz ve sosyal alanların bakım ve temizliğinin sağlanması; apartman ve sitenizin su, kanalizasyon, elektrik, asansör,hidrofor, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi.

 

Personelli Yönetici Yardımcılığı

 

Apartman ve Sitelerde,            bilgili ve deneyimli personelimiz, Kolayyönet A.Ş.'nin tüm desteğini arkasına alarak siz apartman ve site yöneticilerine yardımcı olarak çalışacaktır. Çalışma koşulları, yeri, zamanı ve süresi sizinle yapılacak sözleşmede, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirtilecektir.

 

Bina İçi ve Çevresi Periyodik İşlerin Takibi

 

Apartman ve Sitelerde, bina sigortası periyotlarının takibi ve yaptırılması. Haşere İlaçlama periyotlarının takibi ve yaptırılması. Yangın söndürme tüp ve sistemlerinin periyotlarının takibi ve yaptırılması. Baca temizliği periyotlarının takibi ve yaptırılması. Apartman ve Sitede yer alan makine ve ekipmanın (asansör,jeneratör,hidrofor vb) periyotlarının takibi ve yaptırılması. Peyzaj bakımının ve Çevre bakımının periyotlarının takibi ve yaptırılması

 

Personel ve Taşeron Yönetimi

 

Apartman ve Sitelerde, Çalışan personelin iş disiplini sağlama, görevlendirme, denetim ve yönetime raporlama. Ücret bordrolarının hazırlanması ve Bölge Çalışma Müdürlükleri'ne verilecek resmi evrakları tanzim edilmesi.

 

Resmi Defter Tutulması

 

Apartman ve Sitelerde, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda talep edilen tüm resmi defterler, Kolayyönet A.Ş. Tarafından eksiksiz ve zamanında tutularak sizin adınıza onaylatılacaktır.

 

Arşivleme

 

Apartman ve Sitelerde, apartman ve site ile ilgili her türlü kıymetli evrak ve dokümanın düzenli arşivlenip, asıl nüsha ve elektronik arşiv şeklinde muhafazası.

 

Siz Bilgisayara, Biz Paraya Dokunmadan Birlikte Kolay Yönetim

 

Yerinde Periyodik Bilgi Toplama Hizmeti

 

Kolay Yönet saha elemanları periyodik ziyaretleri ile Yönetimde o ana kadar oluşmuş evrakları ve dökümleri (asılları Yönetimde kalmak üzere) dijital tarama yöntemi ile adet bazında tutanak karşılığı teslim alırlar. Bu bilgiler İnternet ortamında "Veri Kayıt" birimimize gönderilir.

 

Fatura, Tahsilat, Ödeme Giriş Hizmeti

 

"Veri Kayıt" Birimi elemanları kısa bir süre içinde gelen verileri kolayyonet.net yazılımına girişlerini yapar.

 

Aylık Pano Dökümlerin Basılı Teslimi

 

Ay sonlarında saha elemanlarımız panoya asılacak borç bilgilendirme raporlarını (pano ölçülerine uygun olarak) Yönetim'e teslim eder. Ayrıca dosyalanmak üzere cari hesap eksterleri, Kasa ve Banka hareket dökümlerini planlanmış dönemlerde Yönetim'e panoya asılacak bilgilendirme raporlarını ve dosyalanacak dökümleri sunar

 

Denetime Hazırlık

 

Saha elemanlarımız Denetim gününe uygun olarak bilanço, kasa / banka hareket raporları ve borç / alacak dökümleri Yönetim'e teslim eder. Eğer varsa Deneticilerin özel istedikleri içerikde dökümlerde diğerleri ile teslim edilir.

 

Genel Kurula Hazırlık

 

Bir sonraki yılın "İşletme Projesi" ne temel teşkil edecek raporlar üzerinde Kolayyonet uzmanları ve Yönetim birlikte çalışarak öneriler hazırlar.

 

Mali ve Hukuki Danışmanlık

 

Kolayyönet A.Ş.'nin anlaşmalı mali müşavir ve avukatları tarafından, elektronik ortamda danışmanlık hizmeti verilecektir.

Hizmet Sözleşmesi

.NET HİZMET ALIM SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

1.            Taraflar:a.        Bir tarafta Apartman Yönetimi bundan sonra "Yönetim" diye adlandırılacaktır. b.       Diğer tarafta Kolay Yönet Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bundan sonra "Firma" olarak adlandırılacaktır. 2.       Amaç ve Konu: a.            Bu sözleşme Yönetim ve Firma arasındaki Hizmet satın alma koşullarını düzenler. 3.            Firmanın sorumlulukları a.            Yönetim'in faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yürütmesi için destek verir. b.            Kat Malikleri Kurulu'nda yapmış olacağı incelemelere bağlı olarak Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) azami uyumu sağlanması için öneriler sunar ve talep edilen konularda hukuki bilgi paylaşımı yapar. c.            Avans (aidat) hesaplamalarını KMK ve Kat Malikleri Kurulu kararlarına bağlı olarak aylık dönemler için hesaplar ve bu alacakların uygun şekilde duyurulmasını sağlar. d.            Alacak ve borç kayıtlarını tutar. e.            Borçların son ödeme tarihlerini takip ederek uyarılar yapar. f.            Kararlaştırılmış son ödeme tarihini geçirmiş Kat Malikleri ve Kiracılar için yasal faizleri hesaplar. g.            Banka ve kasa hareket kayıtlarını tutar h.         Her ayın başında, panolara asılması gereken, bağımsız birim borç alacak listelerini, uygun boyutta, blok sayısına eşit olarak, basılı teslim eder. i.            Üç aylık dönemlerde Kat Malikleri, Kiracılar ve Firmaların cari hareket detay raporlarını, Kasa ve Banka hareket raporlarını ve Gider Kalemleri bazında harcama detay raporlarını hazırlar ve teslim eder. j.            Kolayonet.net platformundaki bilgilere erişim, veya raporlama amacıyla ihtiyaç duyulan teknik desteği telefon ile sağlar. k.            Resmi makamların veya Yönetim Kurulunun istediği defterler için gerekli dökümleri A4 kâğıtlarına basılı halde talep edilen dönemlerde teslim eder. l.            Sözleşme konusu hizmet, Apartman Yöneticileri için çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı mahiyette olup, karar ve uygulama sorumluluğu Yönetime aittir. Firma'nın verilen kararlar ve uygulama hatalarından oluşabilecek hiçbir sorunda kanuni yükümlülüğü yoktur. m.            Firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan hizmetin aksadığı hallerde, Yönetim Firma'yı yazılı olarak ihtar eder.İhtar edilen Firma sorumluluklarını yerine getirmemeye devam ediyorsa Yönetim, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. 4.            Yönetimin Sorumlulukları a.            Sözleşmenin imzalanmasını takiben yapılacak olan toplantılarda Firma tarafından istenilen detay bilgileri vermek. b.         Ortak kararlaştırılacak günlerde gelen Firma'nın elemanlarına ilgili dönemin evraklarını hazırlamış olmak. c.            İlave talep, eleştiri ve önerilerini "bilgi@kolayyonet.net" adresine e-posta ile iletmek d.            Yönetimin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan hizmetin aksadığı hallerde aylık ücret Yönetim tarafından ödenmeye devam eder. 5.            Fiyat ve Ödeme a.            Söz konusu Firma' nın Hizmetinden dolayı sözleşme dönemi süresince alacağı aylık ücret Yalnız (xxxx) TL olup, Yönetim tarafından her ayın başında peşin ve nakit olarak ödenecektir. b.            Katma Değer Vergisi ve diğer yasal yükümlülükler ücrete dahil değildir. c.            Süresi dolan sözleşmenin uzaması halinde aylık ücret TMMOB tarafından en son açıklanan ücretler arasındaki artış oranında arttırılır.. 6.            Sözleşmenin Feshi a.            Yönetim 90 gün önceden feshi ihbarda bulunmak suretiyle, son üç aylık ödemeyi yaparak sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. b.            Firma sözleşme süresince iki adet aylık ödemenin süresi içinde ödenmemesi halinde Yönetim'e yazılı ihtar gönderir. İhtar tarihini takiben 15 gün içinde ödeme yapılmaz ise Firma söyleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 7.            Sözleşmenin Süresi a.            İş bu sözleşme / / ve / / Tarihleri arasında geçerlidir. b.            Sözleşme, fesh edimediği sürece, bitiş tarihinde bir yıl süre ile otomatik olarak uzar. 8. İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşup, anlaşmazlık durumunda İstanbul mahkemeleri yetkili kılınmıştır

 

Misyonumuz

 

    Oluşturduğumuz

memnuniyeti, sürekli geliştirdiğimiz kendimizi ve empati becerimiz ile müşteri

yerine düşünmek ve beklentilere cevap verebilmek.

 

 

Özellikler

Apartman site yönetimi için ihtiyaç duyabileceğiniz aidat takibi, fatura dağıtımları, sayaçlar, gecikme faizleri ve diğer tüm işlemler Sayaçlara Göre Fatura Dağıtımı

Okuma değerlerini girerek, ya da dosya aktarımı ile sayaç değerlerine göre faturalarınızı dağıtın.

  

Cari Hesap Alacak / Borç Takibi

Tüm carilerinizin hesap bakiyelerini kolayca takip edin. İleri tarihli alacaklarınızı ve ödemelerinizi planlayın.

 

Çek / Senet Takibi

Çek ve Senetlerinizi tanımlayabilir, tahsilat veya ödemelerde kullanabilir, durumlarını takip edebilirsiniz.

 

Avukat / İcra Takibi

Alacaklarınızı icra takibine alın, farklı avukatlar ile ilişkilendirin, durumlarını kolayca takip edin.

YÖNETİM

 

İşletme Projesi / Projenin Anlık Durumu

İster basit bir kaç adım ile isterseniz ay ay detaylı bir şekilde gelir ve giderlerinizi tanımlayarak İşletme projenizi oluşturun. Karşılaştırmalı raporlar ile anlık durumunu takip edin.

 

Toplantı Yönetimi / Karar Defteri

Yaptığınız toplantıları ve aldığınız kararları sistem üzerinde kayıt altına alın.

 

Sınırsız Malik / Kiracı / Sakin Tanımlama

Kat maliki ve kiracıları ayrı ayrı tanımlayarak hesapları ayrı ayrı takip edin, kişilere detaylı hesap ekstresi gönderin.

 

Stok Demirbaş Takibi / Makine Periyodik Bakım

Stok durumunuzu ve demirbaş takibinizi yapın.

 

Yapılacak İşler / İş Talep Takip

Gelişmiş hatırlatıcı sayesinde tüm yapılacak işlerinizi programlayın. Girilen iş taleplerini takip edin, talebi dilediğiniz personele atayın. Gerçekleştirilen iş emirlerinini raporlayın.

 

Sosyal Tesis Yönetimi

Sitenizde bulunan tenis kortu, sauna, havuz gibi alanları tanımlayın. Site sakinleri websitesi üzerinden rezervasyonlarını yapsınlar.

 

Güvenlik Grupları Yetkilendirme

Yönetim, Muhasebe, Denetçi, Güvenlik personeli gibi roller oluşturup, her bölüm için ayrı ayrı yetkilendirin.

 

Dosya Yükleme

Her kayıt için dilediğiniz dosyayı yükleyin. Dosyaları kullanıcılar ile paylaşın.

 

Bilgi Bankası

Danışmanımız Yar. Doç. Dr. Özgür Biyan ve Apartman/Site yönetimi konusunda deneyimli yöneticilerden açıklamalar, sıkça sorulan soruların cevaplarını alın.

MUHASEBE

 

Tek Düzen Muhasebe

Sınırsız alt hesap tanımlayabilme ve esnek yapısı ile dilediğiniz şekilde hesap planları oluşturun.

 

Raporlar

Mizan, Defteri Kebir, Yevmiye defteri vb. ihtiyacınız olan tüm muhasebe rapor ve dökümlerine kolayca ulaşın.

 

Tamamen Entegre

Entegre muhasebe alt yapısı sayesinde tüm kayıtlar için muhasebe fişleriniz otomatik oluşsun.

RAPORLAR

 

Detaylı Anlaşılır Raporlar

Finansal verilerinizi tüm detayları ile raporlayın, dilediğiniz formatta çıktısını alıp paylaşın.

 

Özet Sayfası

Özet ekranı ile hesap ekstrenize ve sitenin finansal durumuna göz atın, kolay anlaşılır grafiklerle bir bakışta sitenizde neler olup bittiğini takip edin.

 

Import / Export

Kurulum sırasında verilerinizi kolayca 

* İşletme Projesi’nin (BÜTÇE) yapımı ve Kat Malikleri Genel Kurul onayına sunumu ve daha sonra aidatların belirlenmesi

* İşletme projesinin ve aidatların tüm kat maliklerine duyurulması, tebliğ edilmesi

* Her ay aidatların bankaya yatırılmasının sağlanması

* Problemli aidat tahsilatları için hukuk işlemlerinin başlatılması(Avukatlarımız tarafından)

* Yıllık olağan ve olağan üstü genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi.

* Var ise kapıcınızın veya temizlikçinizin görev tanımlarını belirleyerek sözleşme imzalatılark mesleki eğitimlerin verilmesi

* Küçük onarım taleplerinizin karşılanması

* Çatınızın aktarılması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması için fiyat tekliflerini toplanarak            kıyaslama tabloları ile onayınıza sunum.

*  Yıllık baca bakımı, su deposu bakımı, kazan bakımı gibi işlerin zamanında yaptırılması

*  Doğalgaz , su , elektrik sayçlarınız ortak ise okunması ve ayrıştırılarak panoya asılmasını biz yapacağız.

ve daha yapılacak bir çok şeyi anlatmamız için lütfen bizi arayınız ! 0 216 532 55 99

 

Çok Sorun Tek çözüm = Konsept Proje Yönetim

 

Profesyonel Site Yönetimi

 

“Mutlu yaşam için farklı yönetim”

 

KONSEPT Proje Yönetim toplu yapı ve sitelerde profesyonel yönetim  hizmeti sunmaktadır.

 

İşleyecek sistem hakkında özet bilgiler

 

* Yönetim Planı’nın Kat Mülkiyeti Kanununa uygunluğunun değerlendirilmesi

* Tahmini İşletme Projesi’nin (BÜTÇE) yapımı ve Yönetimi Kurulunuzun onayına sunulması

* İşletme projesinin ve belirlenmiş aidatların tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi

* Aidat tahsilat performansının tarafımızdan üstlenilmesi(Hukukçularımızla birlikte)

* Tüm site sakinleri için Kimlik Bildirim Formları ile Data Bank oluşturulması

* Yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi

* Belirli periyotlarla sakinlere hizmet memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve sonuçlarının sunulması

* Sunulan tüm hizmetleri denetleyerek performans değerlendirmelerinin yapııması ve raporlanması

* Yıl sonunda yıllık faaliyet raporunu hazırlanması ve genel kurula sunarak  ibra olunması

* Sitede ortak alanlarda bulunan demirbaşların işe başlarken fotoğraflarla kayıt altına alınması

* Her ay sonunda Yönetim Kurulunuza faaliyetlerimize ilişkin Yaptıklarımızı,Yapacaklarımızı,Yapamadıklarımızı

  (nedenleri ile birlikte) anlatan görsel sunumlar yapılması.

 daha neler mi yapıyoruz ?  görüşelim  lütfen…